Website + platform maken met uitgebreide functionaliteit

Freelance professional wanted for create a website from category of work website and webshop.


Description project

Wij willen een platform ontwikkelen met als referentiepunt AirBnB. De website zou alle functionaliteit van die site moeten een aantal extra en gelokaliseerde functies. Dit houdt in o.a. Database (geencryteerd met login info), feedback...

View more


Offers

As a freelancer, you can respond and post a bid on this project. To post a bid and to see the quotations you must log in.